Zehri bal bilirdim geçsem dünyadan

İmdi bilirim

Zaman akar bileklerimden

Bir düş yitimi sancısıyla taze

Kuşluk vaktinde tükenmişem Zahid

Hayalimde

Bak anlar nasıl kıvrılmış gözlerimde

Yokluğun uğultusu firarsa yüreğimde

Bu ki güvercin pusulasından

Yol bellemek

Bu ki

Nakavt olmuş bir bedenin

‘Ya Allah’la saldırması dünyaya

Rüya içre rüya görmekle mağrur

Dervişem,

Asam sözlerimde

Ben melameti zuhur etmiş isem can özümde

Hırka benim benliğimde, etimde, kemiğimde

Buğday başağın sinesinde

Andan içeru

Ölmüşem dünya benim nefesimde