in

Demokrasi ve Alçak Gönüllülük | Albert Camus

iyi denebilecek hiçbir siyasal düzen yoktur belki de. ama demokrasi bu düzenlerin en az kötü olanıdır. demokrasi parti kavramından ayrı düşünülemez. ama, parti kavramı, pekâlâ demokrasisiz de olabilir. bu, bir parti ya da bir avuç adam değişmez gerçeği bulduğuna inanırsa böyle olur. i̇şte, bunun için, millet meclisi ve milletvekilleri bugün alçak gönüllülük kürü görmek zorundadırlar. bugünkü dünyamızda alçak gönüllü olmayı gerektiren nedenler çok. nasıl unutabiliriz, millet meclisi ve hükümetlerden hiçbiri, dört bir yandan üstümüze yürüyen sorunları çözemediler. buna güçlerinin yetmediği şundan da belli ki, bu nedenlerden hangisi ortaya konsa hemen uluslararası çatışmalar öne sürülüyor. kömürümüz mü yok? i̇ngilizler rhur’un, ruslar da sarre’ın kömürünü bize vermiyorlar da ondan. ekmeğimiz mi yok? moskova ve washington’un bize verebileceği tonlar tonu buğdayı bay blum ve bay thorez birbirinin yüzlerine savuruyorlar. bu konuşmalar açıkça ortaya koyuyor ki, millet meclisi ve hükümet, şimdilik yalnızca bir yönetim rolü oynayabilir ve fransa bağımsız değildir.

yapılacak tek şey, bunu böylece kabul etmek, bundan gerekli sonuçlan çıkarmak ve hep bir araya gelip uluslararası düzeni kurmaktır. bu düzen olmadan bir ülkenin hiçbir iç sorunu çözülemez. bunu bir başka türlü söylersek herkesin biraz kendini unutması gerekir. böylece milletvekilleri biraz alçak gönüllü olmayı öğrenir ki, demokrasinin iyisini gerçeğini yapan da budur, zaten.

demokrat dediğimiz sonunda, rakibinin haklı olabileceğim kabul eden adamdır. onu özgürce konuşturur ve söyledikleri üzerinde düşünmekten kaçmaz. partiler ve insanlar, kendilerini, başkalarının ağzını kapayacak kadar haklı gördükleri yerde demokrasi yoktur. alçak gönüllülük, nereden gelirse gelsin, cumhuriyet için yararlı bir şeydir öyleyse. bugün, fransa güçlü durumda değildir. bu, onun için iyi bir şey mi? bunu düşünmeyi başkalarına bırakalım. ama, her halde bu, alçak gönüllü olmak için bir fırsattır. i̇ster yeniden güçlü olmaya, ister güçlü olmaktan vazgeçmeye çalışalım, şimdilik ülkemizin elinde bir örnek olmak olanağı var. fransa’nın dünyaya örnek olabilmesi için de, kendi sınırlan içinde görebileceği gerçekleri dünyaya söylemesi gerekir, yani hükümet öyle davranır ki, uluslararası demokrasi düzeni kurulmadıkça bir ulusun iç demokrasinin gerçekleşmeyeceğini ortaya kor ve ilke olarak, uluslararası düzenin demokratça olabilmesi için zor kullanmaktan vazgeçmek gerektiğini kabul eder. bu düşünceler, görüyorsunuz ya, bugün olan bitene uymuyor.

Sevdiniz mi?

Yazar heybedar

Heybedar Dergisi Yazı İşleri

Bir cevap yazın

GIPHY App Key not set. Please check settings

Böceğe Dönüşmek İyidir | Hakan Bıçakçı

Yaş Değiştirme Törenine Yetişen Öyle Bir Şiir | Edip Cansever