Karanlığın müridiyim ben,
Gece uyumam Şiirler yazarım,
Zifiriyi severim ,
Göz gözü görmez ya hani,
Körler diyarına döner ya dünya ,
Bulurum kendimi,
herkes kendini… Kaybettiği zaman,
Söylesenize …
Siz hiç kayboldunuz mu,
Kimsesiz bir kaldırımda büyüttü mü ananız sizi,
Korkular denizinde yüzdünüz mü…
Nereden bileceksiniz beni…
Beni anlayamazsınız siz… Zifiriyim,
Karanlığın müridi,
Kaybolan Yakub’un oğlu Yusuf,
İbrahim oğlu İsmail’im ,
Çoktan söz verilmiş,
Evvelden kurban olmuşum.